Werkwijze

Werknemers

Schouder aan Schouder verzorgt civieltechnische projecten voor overheden (gemeenten, provincie, waterschappen en het rijk), aannemerij en ingenieursbureaus.

Onze medewerkers worden op deze projecten ingezet om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn. Wel is er meer dan het ontzorgen van onze opdrachtgevers. Omdat we een breed scala aan opdrachtgevers hebben, en daardoor een diversiteit aan projecten, kunnen we onze medewerkers een interessante en uitdagende carrière bieden.

Wij beseffen als geen ander dat we binnen de technische wereld meer moeten bieden dan mooie en interessante projecten en willen graag schouder aan schouder met onze medewerkers optrekken. Basis hierin is vertrouwen en dat we afspraken kunnen maken die we nakomen. Hierin zijn primaire afspraken zoals arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid een belangrijk aspect dat bij ons gewaarborgd is. Minstens even belangrijk is dat we bewust bezig zijn met je persoonlijke ontwikkeling en waar je in de toekomst naar toe wilt. We denken hierin mee en faciliteren daar waar mogelijk, maar je bent vooral zelf sturend hierin. Het betreft immers jouw carrière, waar we graag schouder aan schouder deelgenoot van willen zijn!

Schouder aan Schouder - huisstijl brug

Opdrachtgevers

We verzorgen extra capaciteit, gespecialiseerd in civiele techniek, binnen uw organisatie. Dit doen we zowel op tijdelijke als op structurele basis, met onze eigen medewerkers of zelfstandigen in ons netwerk.

Zoals gezegd hebben we elkaar nodig. Maar vertrouwen begint bij het feit dat wij elkaar serieus nemen. Wij zijn ons ervan bewust dat u als opdrachtgever veel vertrouwen geeft in het onderbrengen van een aanvraag bij ons. Dit vertrouwen zullen we niet beschamen. De kandidaten die wij u voorstellen hebben we per definitie persoonlijk gesproken en we hebben hun referenties nagetrokken. Veelal zijn de mensen bij ons in dienst wat inhoudt dat wij als werkgever risico durven te lopen met deze mensen en hier dus 100% achter staan.

Naast het hebben van de juiste mensen en de intensieve selectieprocedure die wij hanteren, wilt u natuurlijk ook passende kandidaten. Schouder aan Schouder heeft ruim 30 jaar ervaring binnen de civieltechnische arbeidsbemiddeling. We hebben gewerkt voor overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk), aannemerij en ingenieursbureaus. Daardoor kunnen we ons goed inleven in wat er speelt en wat er wordt gevraagd wanneer er capaciteit nodig is.

Daarnaast gaan we uiteraard hoe dan ook persoonlijk met elkaar in gesprek als er een concrete vraag is, zodat we de match zo optimaal mogelijk kunnen maken.

Schouder aan Schouder - huisstijl dijk